handicrafts
attic
     
 

OS OFICIOS / TRADES


Na economía das comunidades tradicionais os oficios desempeñaron un papel fundamental. Os diferentes especialistas eran os encargados de forneceren a comunidade os útiles e obxectos necesarios para o traballo e a vida doméstica. Atopamos así oficios que traballan cos metais, coa madeira, co barro, cos que transforman as fibras vexetais e outros varios.

Trades played a major role in the economy of traditional communities. It was the different specialists who were in charge of supplying the community with the necessary tools and objects to carry out daily life.

 

 

 
 
 
handicrafts